Najprawdopodobniej lepimy
najlepsze pierogi
w Polsce!